Một số mẫu giao diện website đẹp dành cho các cơ sở giáo dục - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Một số mẫu giao diện website đẹp dành cho các cơ sở giáo dục

Dưới đây là một số mẫu giao diện website đẹp dành cho các cơ sở giáo dục mà Viettel cung cấp.


1. Mầm non Hà Nội 01: http://edu.viettel.vn/mamnonhanoi01
2. Tiểu học Hà Nội 01: https://edu.viettel.vn/tieuhochanoi01
3. THCS Hà Nội 01: https://edu.viettel.vn/thcshanoi01
4. THCS Hà Nội 02: https://edu.viettel.vn/thcshanoi02
5. THCS Hà Nội 03: https://edu.viettel.vn/thcshanoi03
6. THCS Hà Nội 04:  https://edu.viettel.vn/thcshanoi04
7. THPT Hà Nội 01: https://edu.viettel.vn/thpthanoi01
8. THPT Hà Nội 02: https://edu.viettel.vn/thpthanoi02

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét