Hướng dẫn đăng bài lên cổng thông tin điện tử - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Hướng dẫn đăng bài lên cổng thông tin điện tử

Người dùng chuẩn bị nội dung bài đăng (có thể lưu sẵn trên file Word) và các tư liệu của bài viết (hình ảnh, video…). 


 Vào Nội dung --> Chọn Thêm mới --> Chọn kiểu trình bày nội dung muốn đăng (thường sẽ là kiểu Tin tức…).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét