Kho tài liệu hay về kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Kho tài liệu hay về kiểm thử phần mềm mà bạn cần biết

Trong lĩnh vực phần mềm, ngoài nghề lập trình ra thì nghề kiểm tra chất lượng phần mềm (còn gọi là Tester hay QC Engineer) cũng không còn mấy xa lạ đối với người học công nghệ thông tin (CNTT). Dưới đây là một số những tài liệu hay về kiểm thử phần mềm dành cho bạn nào muốn tham khảo. 

Kho tài liệu hay dành cho Tester

Foundations Of Software Testing


Software Testing Testing Across the Entire Software Development Life Cycle


A Practical Guide To Testing Object-oriented Software


The Art of Software Testing


Software Engineering A Practitioner’s Approach


Foundation Level Syllabus


(Nguyễn Hoài Sơn sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét