Công thức PACT trong dịch vụ khách hàng - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Công thức PACT trong dịch vụ khách hàng

Trong dịch vụ khách hàng, công thức PACT sẽ làm vừa lòng khách hàng và công ty bạn nhờ đó có ngày một nhiều hơn các khách hàng trung thành. Mặc dù có khá nhiều khía cạnh đa dạng khác nhau trong phục vụ và thoả mãn các khách hàng, tất cả đều có thể bắt nguồn từ công thức PACT. 

Công thức PACT trong dịch vụ khách hàng


Mọi dịch vụ và sự thoả mãn đều quay xung quanh công thức PACT của bạn với khách hàng.

- Nếu bạn có một Quy trình (Process) tốt, bạn sẽ đáp ứng các mong đợi của khách hàng.
- Nếu nhân viên của bạn có một Thái độ (Attitude) tích cực, bạn đang gây ngạc nhiên thú vị cho khách hàng.
- Với những Giao tiếp (Communication) hiệu quả, bạn luôn cung cấp đủ thông tin cho các khách hàng.
- Nếu bạn thực hiện Đúng hạn (Time), bạn đã thoả mãn các khách hàng.

Nếu bạn có công thức PACT đầy đủ, bạn đang làm thích thú các khách hàng.

Nếu bất cứ công ty nào tập trung vào bốn lĩnh vực then chốt trên, sự thoả mãn của khách hàng là điều không cần bàn cãi...".

(Nguyễn Hoài Sơn sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét