Best of Smashing Magazine - tuyển tập hơn 20 bài viết cực kỳ chất lượng về thiết kế web - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Best of Smashing Magazine - tuyển tập hơn 20 bài viết cực kỳ chất lượng về thiết kế web

Best of Smashing Magazine là một ấn phẩm được phát hành bởi tạp chí Smashing Magazine - một tạp chí nổi tiếng dành cho các Web Designer và Web Developer. Mặc dù đã xuất bản từ năm 2011, tuy nhiên các bài viết trong này vẫn mang rất nhiều giá trị về thiết kế.

Best of Smashing Magazine - tuyển tập hơn 20 viết chất lượng về thiết kế

Danh mục bài viết

1. 30 Usability Issues to Be Aware Of
2. 10 Principles of Effective Web Design
3. Clever JPEG Optimization Techniques
4. Typographic Design Patterns and Best Practices
5. 10 Useful Usability Findings and Guidelines
6. Setting up Photoshop for Web and iPhone Development
7. The Ails of Typographic Anti-Aliasing
8. Mastering Photoshop: Noise, Textures and Gradients
9. Better User Experience With Storytelling, Part 1
10. Better User Experience With Storytelling, Part 2
11. The Beauty of Typography, Part 1
12. The Beauty of Typography, Part 2
13. Smashing eBook│Best of Smashing Magazine │ 3Web Designers, Don’t Do It Alone
14. Making Your Mark on the Web Is Easier than You Think
15. Responsive Web Design: What It Is and How to Use It
16. I Want to Be a Web Designer When I Grow Up
17. Persuasion Triggers in Web Design
18. What Font Should I Use?
19. The Design Matrix: A Powerful Tool for Guiding Client Input
20. Why User Experience Cannot Be Designed
21. Dear Web Design Community, Where Have You Gone?
22. Make Your Content Make a Difference
23. Two Cats In a Sack: Designer-Developer Discord
24. Print Loves Web

Các bạn có thể download tại đây
(Nguyễn Hoài Sơn sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét