5 điều mà những người làm sản phẩm cần biết về thiết kế - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

5 điều mà những người làm sản phẩm cần biết về thiết kế

Những người làm sản phẩm như Product Owner, Product Designer...  là những người chịu trách nhiệm về việc đưa ra ý tưởng hình ảnh sản phẩm, thiết kế, xác định yêu cầu của sản phẩm và theo dõi và đảm bảo chất lượng ra của sản phẩm. Để có được những sản phẩm tốt thì biết rõ 5 điều dưới đây về thiết kế sẽ giúp ích khá nhiều cho công việc này.

5 điều mà những người làm sản phẩm cần biết về thiết kế

1. Thiết kế không đơn giản chỉ là có một giao diện đẹp (Design is not just a pretty skin).
2. Một thiết kế tốt là một thiết kế phải tăng khả năng nhận biết (Good Design Enhances Understanding).
3. Thiết kế là thuộc về sự trải nghiệm (Design Is About Experimenting).
4. Thiết kế tốt là kết quả của teamwork tốt. Và bạn phải biết được vai trò của mình trong teamwork đó là gì và làm tròn vai của nó (Good Design Is Teamwork. And you have to take part).
5. Thiết kế phải được đo đếm và kiểm tra (Design Must Be Measured And Tested).

Lời kết

Thiết kế không phải là một dự án ngày một ngày hai. Nó là một tiến trình đang diễn ra liên tục. 

Nguồn bài viết: http://uxstudio.hu/ux-blog/the-5-things-managers-misunderstand-about-design

(Nguyễn Hoài Sơn dịch và cập nhật)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét