Thiết kế prototype với Axure - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Thiết kế prototype với Axure

Hiện nay có rất nhiều công cụ để thiết kế prototype trong quá trình thiết kế UI/UX và phát triển sản phẩm. Axure RP Pro là một trong những công cụ dành riêng thiết kế prototype phổ biến, thường được sử dụng.

Thiết kế prototype với Axure
Thiết kế prototype với Axure
Link download: tại đây (phiên bản: AXURE7.0.0.3169)
Trang chủ của Axure: www.axure.com

(Nguyễn Hoài Sơn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét