Tổng hợp các chiến thuật và mẹo làm bài thi TOEIC - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Tổng hợp các chiến thuật và mẹo làm bài thi TOEIC

Dưới đây là tổng hợp các chiến thuật và mẹo làm bài thi TOEIC mà mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu từ nhóm TOEIC Practice Club và kinh nghiệm tự mình rút ra được trong quá trình học và luyện thi TOEIC.

Tổng hợp các chiến thuật và mẹo làm bài thi TOEIC
Tổng hợp các chiến thuật và mẹo làm bài thi TOEIC


PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHE

A. Nguyên nhân nghe không được:
1. Đọc sai nên nghe không ra.
2. Không biết từ vựng.
3. Chưa quen giọng đọc của người bản xứ (âm luyến, nhấn giọng).
4. Nghe chưa kịp.

B. Cách cải thiện
- Bước 1: Nghe và trả lời (tự kiểm tra trình độ của mình)
- Bước 2: Nghe và đọc phần transcripts để luyện nghe những từ chưa nghe được (tai nghe, mắt đọc, miệng nhẩm)
- Bước 3: Không nhìn sách tự nghe xem mình đã nghe được tất cả các từ chưa? Nếu chưa quay lại Bước 2
- Bước 4: Học thuộc tất cả các từ mới trong bài nghe.

PHẦN 1: HÌNH ẢNH
- Tranh thủ thời gian hướng dẫn Phần 1, lật sang Phần 3 để đọc đề. Khi nghe Now Part 1 will begin thì thôi đọc Phần 3 và làm bài Phần 1.
- Xem ảnh trước khi nghe và tự hình dung trong đầu những từ hay những câu có liên quan đến hình ảnh.
- Nghe bất cứ từ nào không liên quan đến hình ảnh thì loại bỏ câu đó ngay lập tức. Đối với những hình ảnh chỉ có vật mà không có người: nếu nghe bất kì từ nào liên quan đến người thì loại ngay.
- Học tất cả các từ vựng trong phần transcripts.

PHẦN 2: HỎI ĐÁP
- Tranh thủ thời gian hướng dẫn Phần 2, lật sang Phần 3 để đọc đề. Khi nghe Now Part 2 will begin thì thôi đọc Phần 3 và làm bài Phần 2.
- Phải nghe được từ đầu tiên của câu hỏi để xác định loại câu hỏi. VD: Who, Where, When… hay là câu hỏi lựa chọn, hoặc là câu hỏi Yes/No. Nghe được cả câu hỏi thì càng tốt.
- Lưu ý: đối với câu hỏi Wh-Question không bao giờ trả lời Yes/no.

- Các dạng câu hỏi thường gặp:

1. Nhận diện thời gian
- When ....: điểm thời gian (today, tomorrow, last week…)
- What time ....: giờ (at 2:00, 2 am, 2 pm, 2:30…)
- How long...: khoảng thời gian (for/about 2 years, 3 days…)

2. Nhận diện người
- Who...: từ chỉ người (friend, father, coworker…)
- Whom...: tên chức danh (manager, accountant, president…)
- What’s your's name...: tên (Mary, Mr Smith…)
- Whose...: tính từ sở hữu (my, your, his, Mary’s…)

3. Nhận dạng ý kiến
- How be…?
- What do you think of …?
- What’s your opinion of …?
Trả lời:
- ...wonderful, excellent…
- I love/like/hate/enjoy…

4. Nhận dạng lựa chọn
- Would you like some tea OR coffee?
Trả lời:
- Chọn một trong số đó: Tea, please/ Coffee, please.
- Chọn (không chọn) cái nào: Either/Neither/Both/Whatever would be fine.
- Đưa ra phương án khác: Actually, I want some orange juice.

5. Nhận dạng yes/no

5.1. Câu yêu cầu
- Will/Can/Would i/you …?
- Would you please/mind…?
- Yes, go ahead
- Absolutely...
- Certainly...
- Of course...
- Sure...
- No, I’m sorry

5.2. Lời mời
- Would you like …?
Trả lời:
- Yes, I’d love/like to …
- No, thanks (but …)
- I’d love to but …
- Thanks but …

5.3. Câu hỏi đuôi
- He is …, isn’t he?
Trả lời:
- Yes/No, he …

Với dạng này, để ý sự tương xứng chủ từ và thì giữa câu hỏi và câu trả lời.

6. Nhận dạng đề nghị
Trả lời:
- It’s a good idea.
- That’s a good idea.
- Sound like a good idea.

7. Nhận dạng HOW
- Học thuộc cách hỏi và trả lời của các câu hỏi trong phần transcripts.

7.1. How often...
- Once/ Twice/ Three times
- Every week

7.2. How far...
- Kilometer/ Meter/ Mile
- About 2 hours drivers

7.3. How many...
- Trả lời bằng số

7.4. How much … be/cost?
- Dollar/ Cent

7.5. How much … weigh?
- Kilogram/ Gram/ Pound


PHẦN 3: HỘI THOẠI và PHẦN 4: ĐỘC THOẠI
- Tranh thủ thời gian hướng dẫn đọc nhanh cả 3 câu hỏi và các phương án trả lời trước khi nghe đoạn hội thoại.
- Trong khi nghe cố gắng hình dung người nói đang ở đâu.
- Chọn và tô đáp án thật nhanh để dành thời gian đọc tiếp 3 câu tiếp theo trong khoảng thời gian máy đọc câu hỏi. Trả lời xong khi máy đọc hết câu 1 của mỗi bài đọc.
- Đối với phần 4: lắng nghe kỹ phần giới thiệu tin nhắn, quảng cáo, bản tin thời tiết… từ đó có thể hình dung câu trả lời.

PHẦN 5: CÂU CHƯA HOÀN CHỈNH
- Liếc nhanh qua các đáp án.
- Nếu thuộc về ngữ pháp thì nhìn vùng lân cận khoảng trống, nếu có dấu hiệu thì chọn ngay, nếu không thì coi lại toàn câu (thường là đầu câu) để tìm dấu hiệu làm bài.
- Nếu thuộc về nghĩa thì phải dịch > lý do phải mở rộng vốn từ.

PHẦN 6: ĐOẠN VĂN CHƯA HOÀN CHỈNH
- Tương tự Phần 5. Nếu đọc cả câu vẫn chưa chọn được đáp án thì đọc câu liền trước rồi liền sau.

PHẦN 7: ĐỌC HIỂU
- Trước tiên đọc câu hỏi và 4 đáp án rồi lên trên tìm đáp án trên đoạn văn.
- Nếu câu hỏi nội dung chính của đoạn văn hay tựa đề cho đoạn văn thì làm sau cùng.

(Nguyễn Hoài Sơn)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét