[BOOK] You can draw in 30 days - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

[BOOK] You can draw in 30 days

Cuốn sách "You can draw in 30 days" (Bạn có thể vẽ trong 30 ngày) là một cuốn sách vô cùng hữu ích cho những người mới bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật như hội họa, thiết kế cần biết.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

1. THE SPHERE
2. OVERLAPPING SPHERES
3. ADVANCED-LEVEL SPHERES
4. THE CUBE
5. HOLLOW CUBES
6. STACKING TABLES
7. ADVANCED-LEVEL CUBES
8. COOL KOALAS
9. THE ROSE
10. THE CYLINDER
11. ADVANCED-LEVEL CYLINDERS
12. CONSTRUCTING WITH CUBES
13. ADVANCED-LEVEL HOUSES
14. THE LILY
15. CONTOUR TUBES
16. THE WAVE
17. RIPPLING FLAGS
18. THE SCROLL
19. PYRAMIDS
20. VOLCANOES, CRATERS, AND A CUP OF COFFEE
21. TREES
22. A ROOM IN ONE-POINT PERSPECTIVE
23. A CITY IN ONE-POINT PERSPECTIVE
24. A TOWER IN TWO-POINT PERSPECTIVE
25. A CASTLE IN TWO-POINT PERSPECTIVE
26. A CITY IN TWO-POINT PERSPECTIVE
27. LETTERING IN TWO-POINT PERSPECTIVE
28. THE HUMAN FACE
29. THE HUMAN EYE OF INSPIRATION
30. YOUR HAND OF CREATIVITY!

Link download:
- Bản tiếng Anh: tại đây
- Bản tiếng Việt: tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét