Rượu 6 - Nguyễn Hoài Sơn - Make it simple, make it real!

Breaking

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Rượu 6

Men nhập thơ xuất là sao???
Thôi thì lãng tử ngỏ chào thi nhân
Lâu rồi mới có một chân
Ăn no uống đủ mặt đần cả ra...


Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013.